Παραγωγή

Η αποθήκευση των ελιών, οι οποίες παραδίδονται απευθείας από τους παραγωγούς, γίνεται στο εσωτερικό υπερυψωμένων δεξαμενών τελευταίας γενιάς, που βρίσκονται εντός του εργοστασίου με σταθερή θερμοκρασία. Με αυτό τον τρόπο, η μετακίνηση των ελιών καθώς και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται μέσω ενός συστήματος σωληνώσεων και καναλιών εκμεταλλευόμενα τη δύναμη της βαρύτητας, αποφεύγοντας τη χρήση αντλιών και άλλων ξένων σωμάτων που θα μπορούσαν να βλάψουν, να μολύνουν ή να αλλοιώσουν το προϊόν.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-115759873-1