Ποιότητα

Η πολιτική της εταιρείας σε ότι αφορά την ποιότητα των προϊόντων της, βασίζεται στους παρακάτω κανόνες:

  • Να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών και είναι ασφαλή και επιθυμητά για κατανάλωση.
  • Να εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα τροφίμων και να βελτιώνει το σύστημα πιστοποιημένης ποιότητος συνεχώς, σύμφωνα με το ISO 22000: 2005.
  • Να εφαρμόζει καινούριες μεθόδους παραγωγής και ελέγχου για την διασφάλιση των προϊόντων της ενάντια σε οποιονδήποτε φυσικό, χημικό, βιολογικό ή αλλεργικό κίνδυνο.
  • Να προσπαθεί να συμβαδίζει συνεχώς με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και να σέβεται τους τρέχοντες νομικούς και κατασκευαστικούς κανόνες. Να παρέχει τους εφαρμοζόμενους κανόνες, όποτε αυτό ζητηθεί, στους πελάτες για την πληρέστερη ενημέρωσή τους.
  • Να επενδύει στη συνεχή οργάνωση, πληροφόρηση και καθοδήγηση του προσωπικού και των συνεργαζομένων ούτως ώστε να προωθεί την ποιότητα από κάθε άποψη.
  • Να εξασφαλίζει ένα άνετο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Να ενθαρρύνει τις ορθές επαγγελματικές και διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων.
  • Να εξασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικότητας.

Σε γενικές γραμμές, ο στόχος της εταιρείας μας είναι να διασφαλίσει τη διατήρηση και βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας των υψηλής ποιότητας προϊόντων της, σε ανταγωνιστικές τιμές, προσφέροντας αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-115759873-1